Barion Pixel
Cadouri originale pentru orice oportunitate

Termeni si Conditii Generale

Condiții comerciale și de solicitare a garanției pentru e-shop

Condiții de afaceri și reclamații ale magazinului electronic https://ro.giftsfromkate.com

Preambul și contacte

Preambul și contacte

Acești termeni și condiții reglementează drepturile și obligațiile părților contractante care decurg din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător, care este Darčeky u Katky s.r.o., cu sediul social Brodno 74, 01014 Žilina, ID: 52138143, înregistrată în Registrul Comerțului Oficiul Districtual al Registrului Comerțului din Žilina, Departamentul Registrul Comerțului Numărul de înregistrare a comerțului: 580-64423 (denumit în continuare "vânzătorul" în formularul relevant) și consumatorilor, în timp ce, în conformitate cu Legea nr. 102/2014 Coll. poate fi o persoană fizică sau juridică care nu achiziționează bunuri, produse sau servicii în scopul de a le vinde altor persoane, în scopul de a conduce o afacere sau de a exercita o muncă sau o profesie (în continuare în text doar "cumpărător" în formularul relevant); al cărui obiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul web al magazinului electronic al vânzătorului https://ro.giftsfromkate.com

Informații de contact și de facturare ale vânzătorului:

Darčeky u Katky s.r.o.

Brodno 74

01014 Žilina

Business ID: 52138143

TAX ID: 2120909681

VAT reg. no: SK2120909681

Societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului din Žilina District Office

Phone: +421 951 576 366

E-mail pentru contactul cu consumatorii: info@giftsfromkate.com

 

1. Dispoziții generale

1. Aceste condiții comerciale și de reclamație și condiții în formularea valabilă la data încheierii contractului de achiziție sunt parte integrantă a contractului de achiziție contractului de cumpărare. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de vânzare scris în care convin asupra termeni care se abat de la acești termeni și condiții de vânzare și reclamații, prevederile contractului de vânzare vor prevalează asupra acestor termeni și condiții de vânzare și reclamații. Condițiile convenite în acest mod nu trebuie să să intre în conflict cu alte reglementări legale (scurtarea termenului de returnare a bunurilor, a perioadei de garanție etc.)

2. În sensul acestor termeni și condiții de afaceri și reclamații, contract suplimentar înseamnă un contract în baza căruia cumpărătorul achiziționează bunuri sau este furnizat un serviciu care are legătură cu obiectul contractului de achiziție, în cazul în care bunurile sunt livrate sau serviciile sunt serviciul este furnizat de vânzător sau de o terță parte pe baza acordului acestora.

3. Prețul de achiziție afișat pentru bunurile de pe orice site de comerț electronic https://ro.giftsfromkate.com operat de vânzător include, de asemenea, taxa pe valoarea adăugată în valoare de determinată de legislația aplicabilă din Republica Slovacă și nu include prețul pentru transportul bunurilor sau a altor servicii opționale. Toate promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru o articol specific.

4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica preț al bunurilor listate pe orice site de comerț electronic operat de vânzător în orice moment. Modificarea prețului de bunurilor nu se aplică contractelor de cumpărare încheiate înainte de modificarea prețului, indiferent de faptul că bunurile nu au fost încă livrate.

5. În cazul în care vânzătorul nu se conformează cu obligațiile sale prevăzute în legislația aplicabilă a Republicii Slovace sau a Comunităților Europene sau în acești termeni și condiții comerciale și reclamații, cumpărătorul își poate exercita dreptul împotriva vânzătorului prin instanța competentă.

6. Magazinul electronic sau sistemul electronic de informații al vânzătorului înseamnă un sistem informatic accesibil publicului prin intermediul căruia vizitatorul poate plasa o comandă de bunuri sau de servicii.

7. Bunurile, produsele și serviciile sunt toate produse publicate pe site-ul internet al comerțului electronic https://ro.giftsfromkate.com.

 

2. Modalitatea de încheiere a achiziției contract

1. Propunerea de încheiere a achiziției contractului de vânzare-cumpărare este trimisă de către cumpărător, care a împlinit 18 ani în ziua executării comenzii, vânzătorului sub forma unei formular completat și trimis pe site-ul web al vânzătorului, prin care a trimis propunerea de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare contractului de vânzare-cumpărare, al cărui obiect îl constituie bunurile de transfer marcate de cumpărător pentru prețul de achiziție și în temeiul condițiile specificate în prezenta comandă (denumită în continuare "comanda").

2. Ulterior, după trimiterea comenzii, cumpărătorul va primi o notificare de acceptare a comenzii, executată automat, în sistemul electronic al vânzătorului (denumită în continuare "confirmare a livrării comenzii") la adresa sa de e-mail. În cazul în care este necesar, toate informațiile suplimentare informații referitoare la comanda cumpărătorului pot fi trimise la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3. Confirmarea de livrare conține informații că comanda a fost livrată vânzătorului, dar nu reprezintă o acceptare a propunerii de încheiere a unei achiziții contract de vânzare-cumpărare.

4. Confirmarea comenzii de către vânzător creează un contract de vânzare-cumpărare, care poate fi modificat, anulat sau completat numai pe baza unui acord reciproc între cumpărătorul și vânzătorul, cu excepția cazului în care legea sau o altă reglementare legală prevede altfel.

5. Contractul de achiziție se încheie prin livrare unei facturi în avans sau a unei facturi obișnuite în format electronic sau în scris către cumpărător sau prin plata achiziției prețului de achiziție prin intermediul elementelor de plată electronică sau a unei alte confirmări corespunzătoare a acceptării comenzii și a consimțământului la încheierea contractului de către vânzător.

6. Înainte de trimiterea comenzii, vânzătorul a informat cumpărătorul în mod clar, neechivoc, inteligibil și fără echivoc despre informațiile precontractuale referitoare la revendicări, plată, condiții comerciale, de transport și de altă natură, informând cumpărătorul cu privire la:

A). principalele caracteristici ale bunurilor sau ale natura serviciului, în măsura în care acestea sunt adecvate mijloacelor de comunicare utilizate și la bunurile sau serviciile informate pe pagina relevantă a catalogului din comerțul electronic al vânzătorului;

B). denumirea comercială a vânzătorului și numărul de înregistrare sediul social de pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului și de la articolul 1 din prezentele condiții generale, care sunt situate pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului;

C). numărul de telefon al vânzătorului și alte informații care sunt importante pentru contactul cumpărătorului cu vânzătorul, în special adresa de e-mail și numărul de fax al acestuia, în cazul în care acesta le are, pe care le-a informat pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului și la articolul 1 din prezentele condiții și condiții de afaceri și reclamații, care sunt plasate pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului;

D). la adresa vânzătorului, unde cumpărătorul poate face o reclamație pentru bunuri sau servicii, depune o plângere sau orice altă inițiativă, informată la articolul 1 din prezentele termeni și condiții comerciale și reclamații, care se află pe subpagina relevantă a site-ului vânzătorului de comerț electronic a vânzătorului,

E). din prețul total al bunurilor sau serviciilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate celelalte taxe, sau dacă, din cauza naturii bunurilor sau serviciilor, prețul nu poate fi determinat în mod rezonabil în avans, modul în care este calculat, precum și costurile de transport, de livrare, poștale și alte costuri și taxe , sau, dacă aceste costuri și taxe nu pot fi determinate în avans, faptul că cumpărătorul va fi obligat să le plătească este informat pe pagina de catalog relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, F). condițiile de plată, condițiile de livrare, termenul până la care vânzătorul se angajează să livreze bunurile sau să furnizeze serviciul, informații privind procedurile de solicitare și de tratare a reclamațiilor, a plângerilor și a sugestiilor de cumpărătorului în articolele relevante din prezentele condiții comerciale și de reclamații, care se află pe pagina de subpagină a magazinului electronic al vânzătorului,

G). informații privind dreptul de retragere al cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, cu privire la condițiile, perioada și procedura de exercitare a dreptului de retragere din contractul de contract, informate la articolul 10 din prezentele condiții comerciale și reclamații, care se află pe site-ul subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului,

H). prevederea formularului de retragere de la contractului de achiziție informat la articolul 10 și în anexa la prezentele condiții de vânzare și reclamații, care se află pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului; Totodată, vânzătorul a pus la dispoziție formularul de retragere din contractul de cumpărare în anexa la acești termeni și condiții, care se află pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului;

I). informația că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, acesta va suporta costurile aferente returnării bunurilor către vânzător în conformitate cu articolul 10 alin. 3 din Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorilor în cazul vânzării de bunuri sau al furnizării de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau pe baza unui contract încheiat în afara spațiilor vânzătorului și la modificarea anumitor legi (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță"), și dacă acesta își retrage din contractul de vânzare-cumpărare, costurile de returnare a bunurilor care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate prin poștă, așa cum se raportează la articolul 10 din prezentele condiții comerciale și reclamații, care se află pe site-ul subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului,

J). obligația cumpărătorului de a plăti vânzătorului suma de prețul pentru prestația efectiv furnizată, în conformitate cu articolul 10 alin. 5 din Legea privind protecția consumatorilor la distanță vânzarea la distanță, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, în ceea ce privește serviciile după ce și-a dat acordul expres al vânzătorului în conformitate cu § 4 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorilor în materie de vânzări la distanță, menționată la articolul 10 din prezentele norme comerciale și de afaceri. condiții de reclamație, care se află pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului;

K). circumstanțele în care cumpărătorul pierde dreptul de a se retrage din contract, informat la articolul 10 din prezentele condiții comerciale și de reclamație, care se află pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului;

L). instrucțiuni privind responsabilitatea vânzătorului pentru defecte ale bunurilor sau serviciilor în conformitate cu sec. § 622 și 623 din Codul civil, informate la articolul 8 din prezentele condiții comerciale și de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului,

M). existența și detaliile garanției furnizată de producător sau de vânzător, în conformitate cu principii mai stricte decât cele stabilite la art. § 502 din Codul civil, în cazul în care producătorul sau vânzătorul o furnizează, precum și informații privind existența și condițiile de asistenței și serviciilor furnizate cumpărătorului după vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor, în cazul în care o astfel de asistență este furnizată, informate pe pagina relevantă a catalogului din comerțul electronic al vânzătorului și la art. 9 din prezentele norme comerciale și condiții de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului,

N). existența unor coduri de conduită relevante, pe care vânzătorul s-a angajat să le respecte, precum și modul în care cumpărătorul se poate familiariza cu acestea sau obține formularea acestora, informat pe pagina relevantă din catalogul de comerț electronic al vânzătorului;

DESPRE). durata contractului, în cazul în care acesta este un contract pe durată determinată; dacă este un contract încheiat pe durată nedeterminată sau dacă este un contract în care se valabilitatea este prelungită în mod automat, informațiile privind condițiile de încetare a contractului sunt, de asemenea, furnizate pe pagina relevantă a catalogului din magazinul electronic al vânzătorului și în prezentele condiții comerciale și reclamații, care se află pe subpagina relevantă a afacerii electronice a vânzătorului;

P). durata minimă a obligațiilor cumpărătorului care decurg din contractul de vânzare-cumpărare, dacă din contractul de vânzare-cumpărare rezultă o astfel de obligație pentru cumpărător, acesta informat pe pagina relevantă a catalogului din e-shop-ul vânzătorului și în prezentele condiții comerciale și de reclamație, care se află pe subpagina relevantă din e-shop-ul vânzătorului,

R). obligațiile cumpărătorului de a plăti un avans plată anticipată sau de a furniza o altă garanție financiară la cererea vânzătorului și despre condițiile care se aplică la acest furnizare, în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare are ca rezultat o astfel de obligație pentru cumpărător;

CU). funcționalitate, inclusiv funcționalitatea aplicabilă măsurile tehnice de protecție pentru securizarea conținutului electronic, dacă este cazul, informate pe pagina relevantă a catalogului de e-shop-ul vânzătorului și în prezentele condiții comerciale și de reclamație, care se află pe subpagina relevantă a e-shop-ul vânzătorului,

T). compatibilitatea conținutului electronic cu hardware și software de care vânzătorul are cunoștință sau despre care se așteaptă în mod rezonabil să aibă cunoștință, dacă este cazul, informat cu privire la pagina de catalog relevantă a magazinului electronic al vânzătorului și în prezentele condiții comerciale și reclamații, care se află pe subpagina relevantă a vânzătorului din e-shop,

.

U). posibilitățile și condițiile de soluționare a litigiilor soluționare extrajudiciară a litigiilor prin intermediul sistemului de soluționare alternativă a litigiilor, în cazul în care vânzătorul se angajează să utilizeze acest sistem, acesta este informat pe pagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului și în prezentele condiții comerciale și reclamații,

IN). acțiunile necesare pentru a încheia o achiziție contract de cumpărare prin descrierea acestor acțiuni necesare în aceste condiții comerciale și de reclamație, care se află pe site-ul subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului,

W). cu privire la faptul că contractul de vânzare-cumpărare va fi stocat în format electronic la vânzător și este disponibil cumpărătorului după ce acesta îl solicită în scris, informat pe pagina de catalog relevantă a magazinului electronic al vânzătorului și în prezentele condiții comerciale și de reclamație, care se află pe subpagina relevantă din e-shop-ul vânzătorului ,

X). despre faptul că limba oferită pentru încheierea contractului este slovaca pe pagina relevantă a catalogului din magazinul electronic al vânzătorului și în aceste documente comerciale și condiții de reclamație, care se află pe subpagina relevantă a e-shop-ului vânzătorului.

7. În cazul în care vânzătorul nu a îndeplinit informațiile obligația de informare privind plata taxelor suplimentare sau a altor costuri în conformitate cu art. 2 punctul 6 litera . e) din prezentul condiții comerciale și de reclamații sau cu privire la costurile de returnare a bunurilor conform art. 2 alin. 2 6. lit. i) din prezentele condiții comerciale și de reclamație, cumpărătorul nu este obligat să plătească aceste costuri sau taxe suplimentare.

 

3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

1. Vânzătorul este obligat să:

A). pe baza comenzii confirmate prin acceptare, să livreze cumpărătorului bunurile în cantitatea, calitatea și termenul convenite și să le ambaleze sau să le echipeze pentru transport în o manieră necesară pentru conservarea și protecția lor;

B). să se asigure că bunurile livrate sunt conforme cu reglementările legale în vigoare din Republica Slovacă;

C). imediat după încheierea ședinței contractul de vânzare-cumpărare, dar cel târziu odată cu livrarea bunurilor, să furnizeze cumpărătorului o confirmare a încheierii contractului de achiziție pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail. Confirmarea trebuie să conțină toate informațiile menționate la punctul 2.6., inclusiv formularul de retragere din contractul de cumpărare;

D). să predea cumpărătorului împreună cu bunurile în scris sau în format electronic, cel târziu, toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea bunurilor și alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare din Republica Slovacă (instrucțiuni în limba slovacă limba slovacă, carte de garanție, bon de livrare, document fiscal).

2. Vânzătorul are dreptul de a obține în mod corespunzător și la timp plata corectă și la timp a prețului de achiziție de la cumpărător pentru bunurile livrate.

3. În cazul în care, din cauza epuizării stocurilor sau a indisponibilității bunurilor, vânzătorul nu poate livra bunurile cumpărătorului în termenul convenit în contractul de cumpărare contract de cumpărare sau stabilită prin prezentele condiții comerciale și reclamații, sau pentru prețul de cumpărare convenit, vânzătorul vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorului o prestație înlocuitoare sau posibilitatea ca acesta să se retragă din contractul de cumpărare (anularea comenzii).

4. Cumpărătorul se poate retrage din achiziție contractului de cumpărare sau să anuleze comanda prin trimiterea unui e-mail. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja prețul de achiziție sau o parte din acesta, vânzătorul va returna prețul de achiziție deja plătit sau o parte din acesta în termen de 14 zile de la data livrării produsului de e-mail privind retragerea din contractul de cumpărare sau anularea comenzii către cumpărător în contul desemnat de acesta, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă înlocuitorul prestația înlocuitoare oferită de vânzător într-un termen rezonabil și nici nu se retrage din contractul de cumpărare contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, iar în cazul în care cumpărătorul a plătit prețul de achiziție sau o parte din acesta, vânzătorul este obligat să restituie prețul de achiziție deja plătit sau partea acestuia în termen de 14 zile de la data înmânării retragerii din contractul de vânzare-cumpărare către cumpărător.

4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

1. Cumpărătorul a fost informat de către vânzător că o parte din comandă este obligația de a plăti prețul, chiar înainte de a confirma comanda propriu-zisă.

2. Cumpărătorul este obligat

A). să preia bunurile comandate și livrate;

B). să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit în termenul convenit, inclusiv costurile de livrare a bunurilor,

C). verificați integritatea pachetului sau, de asemenea, a mărfurile în sine atunci când le preia și confirmați integritatea și livrarea articolului cu semnătura dvs. pe bonul sau foaia de livrare a firmei de curierat sau cu semnătura persoanei autorizate de aceasta.

3. Cumpărătorul are dreptul de a livra bunurile în cantitatea, calitatea, data și locul convenite de părțile contractante.

5. Condiții de livrare și de plată

1. Disponibilitatea obișnuită a bunurilor cu data expedierii acestora este indicată pentru fiecare bun pe site-ul de comerț electronic.

2. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul nu au convenit altfel în contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunul cumpărătorului imediat, nu mai târziu de mai târziu de 2-3 zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra lucrul în termenul prevăzut în prima teză, cumpărătorul îi va cere să livreze lucrul în termenul suplimentar rezonabil oferit de acesta. În cazul în care vânzătorul nu livrează bunul nici măcar în acest termen rezonabil suplimentar, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

3. Cumpărătorul este de acord cu prelungirea termenului de termenului de livrare în cazul în care producția bunurilor comandate sau alte circumstanțe o impun.

4. Afișarea de bunuri pe orice site de comerț electronic operat de vânzător este doar ilustrativă.

5. Cumpărătorul este obligat să verifice expediția, și anume mărfurile, precum și ambalajul acestora, imediat după livrare. În cazul în care se constată existența unui defect de mărfurile este descoperită, cumpărătorul va înregistra amploarea și natura defectului în mărfurile respective, precum și corectitudinea acesteia va fi confirmată de curier sau de vânzător. Pe baza procesului-verbal înregistrat livrat vânzătorului, cumpărătorul poate refuza ulterior să accepte bunurile livrate cu un defect sau poate confirma livrarea a bunurilor cu un defect și, ulterior, în conformitate cu art. 8 din acești termeni și condiții, să solicite o reclamație pentru defecte ale bunurilor la vânzător sau la o persoană desemnată. În cazul în care cumpărătorul refuză să ia livrarea bunurilor livrate cu un defect, vânzătorul suportă toate costurile suportate pentru returnarea bunurilor la vânzătorului.

6. Vânzătorul nu este responsabil pentru:

A). întârzierea livrării mărfurilor comandate, cauzată de poștă sau de serviciul de curierat;

B). deteriorarea coletului cauzată de poștă sau serviciul de curierat;

C). eventuala nelivrare a bunurilor care a avut loc din vina producătorului (furnizorului) ca urmare a oricărei restricții sau anulări a distribuției drepturilor de distribuție sau a altor obstacole imprevizibile.

7. Cumpărătorul are dreptul, în caz de nelivrarea bunurilor de către vânzător în termenul specificat la punctul 5.2. din prezentele condiții, să retrage din contractul de vânzare-cumpărare, iar vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului partea deja plătită a prețului de achiziție în termen de 14 zile de la data livrării retragerii din contractul de achiziție prin transfer fără numerar la contul bancar al cumpărătorului desemnat de acesta.

8. Cumpărătorul poate plăti comanda: A) în numerar livrare la livrarea bunurilor.

9. Pentru livrarea bunurilor comandate, clientul vânzătorul percepe costuri de transport forfetare în cuantum în funcție de modalitatea de transport aleasă, conform listele de prețuri în vigoare ale transportatorilor, iar cumpărătorul este informat cu privire la prețul de transport înainte de trimiterea comenzii.

10. Vânzătorul poate pune la dispoziția cumpărătorilor:

A). o reducere a prețului pentru înscrierea la e-shop,

B). reducerea pentru achiziții repetate sau,

C). reducere bazată pe un cupon de reducere unic, în timp ce reducerile oferite nu pot fi cumulate.

11. Plățile online cu cardul se efectuează prin intermediul sistemul Barion. Informațiile despre card nu vor ajunge la comerciant. Furnizorul de servicii Barion Payment Zrt este un instituție aflată sub supravegherea Băncii Naționale a Ungariei, iar numărul de licență este H-EN-I-1064/2013

6. Prețul de achiziție

1. Prețul de achiziție pentru bunurile convenite în contractul de vânzare încheiat între vânzător și cumpărător este clar pentru cumpărător înainte de trimiterea comenzii și, de asemenea, confirmat în factura în avans sau în factura obișnuită. În cazul în care prețul de achiziție indicat în confirmarea de livrare a comenzii este mai mare decât prețul pentru bunuri identice indicat în oferta de comerț electronic în momentul trimiterii comenzii de către cumpărător, prețul vânzătorul va transmite cumpărătorului un mesaj electronic cu informații despre oferta unui nou preț de achiziție în format sumă diferită, care este considerată propunerea vânzătorului pentru încheierea noului contract de cumpărare, care trebuie să fie confirmată în mod explicit de către cumpărător prin e-mail sau în scris pentru ca contractul de vânzare-cumpărare să fie valabil încheiat în mod valabil.

2. Atunci când răsfoiți catalogul, prețul de achiziție al bunurilor poate fi majorat cu taxele de transport și ambalare sau alte taxe expeditive legate de livrarea bunurilor către cumpărător. . 3. Prețul de achiziție înainte de trimiterea comenzii este final și valabil pentru părțile contractante conform articolul 6 alineatul (1) din prezentele condiții generale de afaceri și de reclamație.

3. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare a bunurilor.

4. Ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul vânzătorului este considerată ziua plății.

5. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție pentru bunurile convenite în termenul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare, în modul convenit cu vânzătorul în momentul încheierii contractului.

6. În cazul în care cumpărătorul nu plătește suma de vânzătorului întregul preț de achiziție până la momentul livrării bunurilor și părțile contractante nu au convenit asupra să plătească prețul de achiziție al bunurilor în rate, vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea bunurilor către cumpărătorului.

7. Costurile asociate cu asamblarea sau livrarea de bunurilor sau alte costuri nu sunt incluse în prețul de achiziție, iar vânzătorul nu este obligat să presteze aceste servicii către cumpărător.

7. Dobândirea dreptului de proprietate și transmiterea dreptului de riscului de deteriorare a bunurilor

1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor numai la plata integrală a întregului preț de achiziție pentru bunuri. Riscul de deteriorare a mărfii trece la cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o terță persoană autorizată de cumpărător preia bunurile de la vânzător sau de la reprezentantul acestuia, autorizat să livreze marfa, sau când acesta nu face acest lucru în timp, apoi în momentul în care vânzătorul permite cumpărătorului să se ocupe de marfa și cumpărătorul nu va prelua.

8. Procedura de soluționare a plângerilor (responsabilitate pentru defecte, garanție, reclamații)

,

1. Dacă este vorba de un defect al produsului care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul să îl îndepărteze gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate. 2. Dacă există un termen de valabilitate și/sau o perioadă minimă de durabilitate marcată pe bunuri sau pe ambalajul acestora, cumpărătorul are dreptul de a reclama bunurile numai până la expirarea perioadei de valabilitate marcate perioade marcate. În cazul în care perioada până la care produsul trebuie utilizat este marcată pe produsul vândut sau pe ambalajul acestuia, cumpărătorul trebuie să se conformeze. perioada de garanție se încheie după expirarea acestei perioade. Prin echiparea reclamației prin schimbarea produselor defecte cu bunuri fără defecte, perioada de garanție pentru bunurile noi curge din nou de la primirea acestora până la data expirării indicată pe ambalaj. Defectele care nu pot fi îndepărtate sunt considerate defecte alimentare. Prin urmare, cumpărătorul are dreptul dreptul de a solicita, la propria sa discreție, schimbarea bunurilor cu bunuri fără defecte, o reducere din prețul total al preț sau o rambursare a prețului de achiziție.

2. În loc să înlăture defectul, cumpărătorul poate solicita înlocuirea bunurilor sau, în cazul în care defectul privește doar o parte a bunurilor, înlocuirea bunurilor parte, dacă acest lucru nu determină costuri nerezonabile pentru vânzător, având în vedere prețul bunurilor sau gravitatea defectului.

3. În loc să înlăture defectul, vânzătorul poate înlocui oricând bunurile defecte cu altele perfecte, dacă acest lucru nu creează dificultăți serioase pentru cumpărător.

4. În cazul în care este vorba de un defect al bunurilor care nu poate fi înlăturat și care împiedică bunurile să fie utilizate în mod corespunzător ca un lucru fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului în cazul în care defectele pot fi înlăturate, dar cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În cazul în care există alte defecte care nu pot fi înlăturate, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul bunurilor.

6. Vânzătorul l-a informat pe cumpărător cu privire la drepturile sale, care decurg din paragraful § 622 din Codul civil (punctele 8.1. - 8.3. din prezentul contract comercial și de reclamații). condiții comerciale și de reclamație) și drepturile care decurg din secțiunea § 623 din Codul civil (punctele 8.4. - 8.5. din prezentele condiții comerciale și de condiții comerciale și de reclamații) prin plasarea acestor condiții comerciale și de reclamații pe site-ul subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut posibilitatea de a le citi înainte de trimiterea comanda.

7. Vânzătorul este responsabil pentru defectele din mărfurile în conformitate cu reglementările aplicabile din Republica Slovacă, iar cumpărătorul este obligat să depună o reclamație la vânzător sau la o persoană desemnată. Informații despre persoanele desemnate și punctele de service pentru garanție și de service postgaranție sunt enumerate pe spatele cardului de garanție sau vor fi furnizate de vânzător cumpărătorului la cerere, prin telefon sau e-mail.

8. Tratarea plângerilor este supusă procedurii de reclamație valabile a vânzătorului, și anume art. 8 din prezentele condiții comerciale și de reclamații. Cumpărătorul a fost familiarizat în mod corespunzător cu procedura de reclamație și a fost informat cu privire la condițiile și metoda de reclamație cu privire la bunuri, inclusiv informații privind locul unde poate fi făcută reclamația, precum și despre executarea garanției reparațiilor în garanție în conformitate cu secțiunea § 18 alin. 1 din Legea nr. 250/2007 Z ... din ... privind protecția consumatorilor și privind modificarea Legii nr. 372/1990 a Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare denumită în continuare "legea") în momentul anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin plasarea acestor termeni și condiții pe subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut posibilitatea de a le citi înainte de a trimite comanda.

9. Procedura de reclamație se aplică mărfurilor achiziționate de către cumpărător de la vânzător sub forma unui magazin electronic pe magazinul electronic al vânzătorului site-ul web al vânzătorului.

10. Cumpărătorul are dreptul de a pretinde răspunderea de la vânzătorului pentru un defect al bunurilor care se referă numai la bunurile care prezintă defecte pentru care producătorul, furnizorul sau vânzătorul este responsabil, sunt acoperite de o garanție și au fost achiziționate de la vânzător.

11. În cazul în care bunurile prezintă defecte, cumpărătorul are dreptul dreptul de a depune o reclamație la unitatea vânzătorului în conformitate cu secțiunea § 18 alin. 2 din lege, prin predarea bunurile la sediul vânzătorului și predând vânzătorului manifestarea de voință a cumpărătorului de a-și exercita dreptul său în conformitate cu articolul 8 punctele 1-5 din prezentele condiții comerciale și de reclamații (denumite în continuare denumită în continuare "Notificare privind cererea de reclamație"), de exemplu, sub forma unui formular de reclamație completat, care se găsește pe site-ul web al subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului. Vânzătorul recomandă asigurarea bunurilor atunci când le trimite pentru o reclamație. Vânzătorul nu acceptă expedieri în numerar la livrare. Cumpărătorul este obligat să declare în mod veridic toate informațiile solicitate în notificarea cererii de reclamație, în special să indice cu precizie tipul și amploarea defectului bunurilor; În același timp, cumpărătorul va indica care dintre drepturile sale care decurg din alineatul § 622 și 633 din Codul civil se aplică. Cumpărătorul are dreptul de a depune o reclamație la o persoană autorizată de producătorul bunurilor să efectueze reparații în garanție (denumită în continuare "persoana desemnată"). Lista persoanelor desemnate este furnizată în scrisoarea de garanție sau vânzătorul o va trimite la adresa cumpărătorului la cererea acestuia.

12. Vânzătorul sau persoana desemnată va elibera cumpărătorului o confirmare de aplicare a reclamației privind mărfurile într-o formă adecvată aleasă de vânzător, de exemplu, în formă de e-mail sau în scris, în care acesta este obligat să indice cu exactitate viciile reclamate ale mărfurilor, și îl informează încă o dată pe consumator cu privire la drepturile sale, care rezultă din articolul 8 punctele 1-3 din prezentele condiții și condiții de afaceri și reclamații (art. § 622 din Codul civil) și drepturile care decurg din articolul 8 punctele 4 - 5 din prezentele condiții comerciale și de reclamații (art. § 623 din Codul civil). În cazul în care reclamația este făcută prin intermediul comunicare la distanță, vânzătorul este obligat să transmită imediat cumpărătorului confirmarea reclamației; dacă aceasta nu este posibilă livrarea imediată a confirmării, aceasta trebuie să fie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu un document privind completarea creanței; confirmarea aplicării creanței nu trebuie să să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a demonstra aplicarea creanței într-un alt mod.

13. Cumpărătorul are dreptul de a decide care dintre drepturi în conformitate cu secțiunea § 622 și alin. El aplică § 623 din Codul civil și, în același timp, este obligat să să transmită imediat vânzătorului informații cu privire la decizia sa. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile sale de drepturi în conformitate cu secțiunea § 622 și alin. § 623 din Codul civil este aplicat de către vânzător sau de către o persoană desemnată. persoana obligată să stabilească metoda de tratare a reclamației în conformitate cu secțiunea § 2 litera m) din lege imediat, în cazuri mai complexe, în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamație, în cazuri justificate, în special în cazul în care este necesară o evaluare tehnică complexă a stării bunurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data începerii procedurii de reclamație. După stabilirea metodei de tratare a reclamației, vânzătorul sau persoana desemnată se va ocupa imediat de reclamație, în cazuri justificate reclamația poate fi, de asemenea, tratată ulterior. Cu toate acestea, procesarea reclamației nu trebuie să dureze mai mult de 30 de zile de la data solicitării de reclamației. După expirarea termenului de tratare a reclamației, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a schimba bunurile cu bunuri noi.

14. În cazul în care cumpărătorul a făcut o reclamație cu privire la bunuri în primele 12 luni de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul poate soluționa reclamația prin respingerea acesteia numai pe baza declarației unui expert sau a unui aviz emis de un expert autorizat, notificat sau persoană autorizată, notificată, acreditată sau acreditată sau avizul unei persoane desemnate (denumită în continuare "expertiza expertului de la bunurilor"). Indiferent de rezultatul expertizei, vânzătorul nu poate cere cumpărătorului să plătească costurile de expertizarea bunurilor sau alte costuri legate de expertizarea bunurilor.

15. În cazul în care cumpărătorul a făcut o reclamație cu privire la produs după 12 luni de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare și vânzătorul a respins-o, persoana care a prelucrat reclamația este obligată să indice în documentul de tratare a reclamației la cine poate trimite cumpărătorul bunurile pentru expertiză. În cazul în care cumpărătorul trimite bunurile pentru expertiză la persoana specificată în documentul de reclamație documentul de reclamație, costurile de expertizare a bunurilor, precum și toate celelalte costuri aferente, sunt suportate de către vânzătorul, indiferent de rezultatul expertizei. În cazul în care cumpărătorul dovedește responsabilitatea vânzătorului pentru defectul reclamat al bunurilor prin intermediul unei evaluări profesionale, acesta poate aplica din nou cererea de despăgubire; perioada de garanție nu expiră în timpul evaluării expertizate a bunurilor. Vânzătorul este obligat să despăgubească cumpărătorul în termen de 14 zile de la data reînnoirii cererii de revendicare toate costurile suportate pentru expertiza bunurilor, precum și toate costurile aferente suportate în mod intenționat. O cerere reînnoită nu poate fi respinsă.

16. Cumpărătorul nu are dreptul de a exercita dreptul de răspundere pentru viciile despre care a fost informat de către vânzător la momentul încheierii contractului de contract sau de care, ținând seama de circumstanțele în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare, el ar fi trebuit să cunoască.

17. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui bunurile defecte cu alte bunuri fără defecte, cu parametri tehnici identici sau mai buni, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase pentru cumpărător.

18. Vânzătorul nu este responsabil pentru produsele defecte:

A). în cazul în care este un defect evident pe care cumpărătorul l-ar putea ar fi putut fi detectat prin verificarea transportului la livrarea bunurilor și pe care nu l-a notificat vânzătorului reprezentantul vânzătorului în conformitate cu punctul 5.8. din prezentele condiții de reclamație și comerciale,

B). în cazul în care cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul în ceea ce privește responsabilitatea vânzătorului pentru defectul bunurilor până la sfârșitul perioadei de garanție a bunurilor,

C). în cazul în care defectul bunurilor este o deteriorare mecanică a bunurilor cauzată de cumpărător,

D.) în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de către utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund din punct de vedere al intensității, umidității, condițiilor chimice și mecanice mecanice și mecanice la mediul natural al bunurilor,

E.) în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de manipulării neprofesionale, a serviciilor sau a neglijenței în îngrijirea bunurilor,

F.) în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de o deteriorare bunurilor din cauza unei încărcări excesive sau a unei utilizări contrare condițiilor prevăzute în documentație sau în instrucțiunile generale de utilizare principiile de utilizare obișnuită a bunurilor,

G). în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de deteriorarea bunurilor din cauza unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile,

H). în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de o deteriorare bunurilor prin deteriorare accidentală și deteriorare accidentală,

I.) în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de unei intervenții neprofesionale, a unei deteriorări cauzate de apă, foc, electricitate statică sau atmosferică sau de alte cazuri de forță majoră,

J). în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de un unei persoane neautorizate care a intervenit asupra bunurilor.

19. Vânzătorul este obligat să trateze reclamația și să încheie procedura de reclamație în unul dintre următoarele moduri:

A). prin predarea bunurilor reparate;

B). prin schimbul de bunuri,

C). prin returnarea prețului de achiziție al bunurilor,

D). plătind o reducere rezonabilă la prețul de mărfurilor,

E). printr-o cerere scrisă prin care se solicită vânzătorului să ia preluarea prestației specificate,

F). prin refuzul justificat al cererii de garanție a bunurilor.

20. Vânzătorul este obligat să emită o declarație scrisă document privind modul de determinare a modului de procesare a creanței și despre procesarea creanței către cumpărătorului în termen de cel mult 30 de zile de la data la care reclamația este făcută personal, prin poștă, curierat sau livrare furnizor de servicii de curierat sau de livrare.

21. Vânzătorul va informa cumpărătorul cu privire la rezultatul tratării reclamației imediat după încheierea procedurii de reclamație, prin telefon sau e-mail, și la același timp, acesta va primi, împreună cu bunurile, sau dovada de procesare a reclamației transmisă prin e-mail.

22. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data de la data livrării bunurilor. Aceasta se aplică cu excepția cazului în care este specificată o perioadă de garanție diferită pentru cazuri specifice.

23. Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care cumpărătorul nu a putut utiliza bunurile din cauza reparării în garanție a acestora.

24. În cazul schimbului de bunuri cu unul nou, se aplică următoarele reguli cumpărătorul va primi un document pe care vor fi trecute informații privind schimbul de bunuri, precum și orice alte pretenții se aplică pe baza contractului de achiziție și a acestui document de revendicare. În cazul schimbului de bunuri cu un bun nou unul nou, perioada de garanție începe din nou de la primirea noului bun, dar numai pentru noul bun.

25. În ceea ce privește un viciu detașabil, se aplică reclamația va fi tratată în funcție de decizia cumpărătorului în felul următor: A). vânzătorul va asigura înlăturarea defectului, sau B). vânzătorul va înlocui bunurile defecte.

26. În ceea ce privește un defect care poate fi înlăturat și cumpărătorul nu stabilește fără întârziere, în conformitate cu articolul 8 punctul 15 din prezentele condiții de reclamație și de afaceri, modul în care trebuie soluționată reclamația, vânzătorul va soluționa reclamația prin înlăturarea defectului.

27. În cazul în care este vorba de un defect care nu poate fi înlăturat sau de un un singur defect detașabil care se repetă de mai multe ori sau un număr mai mare de defecte detașabile diferite care împiedică bunurile să fie utilizate în mod corespunzător ca și cum ar fi fără defecte, vânzătorul va, în funcție de decizia plângerii cumpărătorului în următorul mod:

A). prin schimbul de bunuri cu alte bunuri funcționale cu parametri tehnici identici sau mai buni sau

B). în cazul în care vânzătorul nu este în măsură să schimba bunurile cu altele, acesta va soluționa reclamația prin returnarea prețului de achiziție a bunurilor.

28. În cazul în care este vorba de un defect care nu poate fi înlăturat sau un defect care poate fi îndepărtat de mai multe ori, sau un număr mai mare de defecte diferite care pot fi îndepărtate și care împiedică bunurile să fie utilizate în mod corespunzător ca fiind lipsite de defecte și cumpărătorul nu stabilește imediat în conformitate cu articolul 8 punctul 15. din prezentele condiții de reclamație și de afaceri, modul în care ar trebui să fie procesată reclamația, vânzătorul va procesa reclamația prin schimbarea bunurilor cu alte bunuri funcționale cu parametri tehnici identici sau mai buni.

29. Gestionarea reclamațiilor se aplică numai defectelor enumerate în notificarea cererii de reclamație și în confirmarea cererii de reclamație în temeiul articolului 8, punctul 14 din prezentele Condiții de reclamație și de afaceri.

30. În sensul plângerii, se consideră că apariția unui defect înlăturabil de mai mult de două ori este considerată ca fiind un defect înlăturabil repetat.

31. În sensul plângerii, se consideră că apariția a mai mult de trei defecte detașabile diferite în același timp este considerată un număr mai mare de diferite defecte detașabile.

32. Dreptul cumpărătorului de a reclama un defect al este epuizat după ce acesta și-a exercitat dreptul și a cerut vânzătorului să înlăture defectul bunurilor în conformitate cu articolul 8 punctul 1 din prezentele condiții de reclamație și de afaceri și indiferent de rezultatul procedurii de reclamație, acesta nu mai are dreptul la un anumit defect unic (nu un defect de același tip) pentru a aplica reclamația în mod repetat.

33. Dispozițiile art. 8 din prezenta plângere și condiții comerciale nu se aplică în mod expres entităților care nu se încadrează în definiția consumatorului specificată în secțiunea § 2 lit. a) din lege. 

9. Datele cu caracter personal și protecția acestora

1. Cumpărătorul poate verifica și modifica datele cu caracter personal furnizate în orice moment, precum și să își anuleze înregistrarea după ce se conectează la site-ul de comerț electronic la adresa https://ro.giftsfromkate.com/login

2. Prin prezenta, vânzătorul informează cumpărătorul că în conformitate cu sec. § 10 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 122/2013 privind protecția datelor cu caracter personal și a modificarea anumitor legi, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "ZnOOÚ"), vânzătorul, în calitate de operator, va prelucra datele cu caracter personal ale cumpărătorului în procesul de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare fără consimțământul acestuia, în calitate de persoană în cauză, întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului va fi efectuată de vânzător în cadrul procedurii precontractuale relații precontractuale cu cumpărătorul, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului este necesară pentru executarea contractului de contractului de vânzare-cumpărare în care cumpărătorul este una dintre părțile contractante.

3. Prin bifarea căsuței corespunzătoare înainte de trimiterea comanda, cumpărătorul își poate exprima consimțământul în conformitate cu secțiunea § 11 alin. 1 din lege, pentru ca vânzătorul să prelucreze și să stocheze datele sale cu caracter personal, în special cele menționate mai sus și/sau care sunt necesare pentru ca vânzătorul să activitățile legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la bunurile oferite și pentru a să le prelucreze în toate sistemele sale informatice , în ceea ce privește trimiterea de informații despre produse noi, reduceri, discounturi și promoții la bunurile oferite.

4. Vânzătorul se angajează să manipuleze și să elimine datele cu caracter personal ale cumpărătorului în conformitate cu reglementările legale aplicabile din Republica Slovacă.

5. Vânzătorul declară că, în conformitate cu secțiunea § 6 alin. 2 lit. c), ZnOOÚ va colecta datele cu caracter personal exclusiv în scopul declarat în aceste afaceri și condițiile de reclamație.

6. Vânzătorul declară că, în conformitate cu secțiunea § 6 alin. 2 lit. e) ZnOOÚ va achiziționa date cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate în aceste condiții comerciale și de reclamație separat și se va asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate exclusiv în o manieră care corespunde scopului pentru care au fost colectate și că acestea nu vor fi combinate cu date personale date cu caracter personal, care au fost dobândite în alte scopuri.

7. Cumpărătorul acordă consimțământul vânzătorului în conformitate cu punctul 9.5 din prezentele condiții de reclamație și de afaceri pentru o anumită perioadă până la scopul prelucrării datelor de datelor cu caracter personal ale cumpărătorului este îndeplinit. După îndeplinirea scopului prelucrării, vânzătorul trebuie imediat dispune imediat de datele cu caracter personal ale cumpărătorului. Cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scris. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea revocării consimțământului de către cumpărător către vânzătorului.

8. Înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorul va fi rugat să confirme prin bifarea căsuței înainte de trimiterea comenzii că vânzătorul l-a notificat în mod suficient, suficient, ușor de înțeles și fără echivoc:

A). datele dumneavoastră de identificare, care sunt enumerate în art. 1. aceste condiții comerciale și de reclamație;

B). datele de identificare ale părții terțe, care este societatea care va livra cumpărătorului bunurile comandate, astfel încât aceste date să fie indicate în acceptare;

C). scopul prelucrării datelor cu caracter personal, care este încheierea unui contract de vânzare-cumpărare între vânzător și cumpărător; d). faptul că va prelucra datele personale ale cumpărătorului datele cu caracter personal în sfera de aplicare a numelui și prenumelui, a adresei de reședință permanentă, inclusiv codul poștal, a telefonului numărul de telefon și adresa de e-mail, în cazul în care cumpărătorul este o persoană fizică, și în domeniul denumirii comerciale, sediului social adresa, inclusiv codul poștal, numărul de asigurare socială, numărul de telefon și adresa de e-mail, în cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică. persoană juridică;

D). că cumpărătorul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal solicitate.

9. Vânzătorul declară că va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-un mod care nu contravine ZnOOÚ sau altor norme general reglementări legale general obligatorii și nu le va eluda. 10. Vânzătorul declară că consimțământul persoanei în cauză nu va fi forțat sau condiționat prin amenințarea cu respingerea relației contractuale, a serviciului, a bunurilor sau a obligație stabilită pentru vânzător.

10. Cumpărătorul are dreptul, pe baza unei declarații scrise cerere scrisă, de a solicita vânzătorului

A). confirmarea faptului că datele cu caracter personal despre persoana sa sunt prelucrate,

B). scopul prelucrării datelor cu caracter personal,

C). într-o formă general inteligibilă, informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în sistemul de informații și despre situația acesteia în măsura în care:

C1). datele de identificare ale vânzătorului și ale reprezentantul vânzătorului, dacă a fost desemnat;

C2). datele de identificare ale intermediarului; acestea nu se aplică în cazul în care vânzătorul nu procedează în conformitate cu § 8 ZnOOÚ atunci când obține date cu caracter personal;

D). într-o formă general inteligibilă, precisă informații despre sursa din care a obținut datele sale cu caracter personal în vederea prelucrării,

E). într-o formă general inteligibilă, o copie a datelor sale cu caracter personal care fac obiectul prelucrării,

F). informații suplimentare, care, ținând seama de seama de toate circumstanțele și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, sunt necesare pentru ca cumpărătorul să garanteze drepturile și interesele sale protejate prin lege, în special:

F1). instrucție privind caracterul voluntar sau obligatoriu de a furniza datele cu caracter personal solicitate; în cazul în care vânzătorul obține datele cu caracter personal ale cumpărătorului pe baza unei consimțământul cumpărătorului în conformitate cu § 11 ZnOOÚ, acesta va notifica, de asemenea, cumpărătorul cu privire la perioada de valabilitate a consimțământului, iar dacă obligația cumpărătorului de a furniza date cu caracter personal rezultă dintr-un act obligatoriu din punct de vedere juridic direct aplicabil al Uniunii Europene Uniunii Europene, un tratat internațional la care Republica Slovacă este obligată sau o lege , vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la temeiul juridic care îi impune această obligație și îl informează pe acesta cu privire la consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal date cu caracter personal;

F2). informații despre terți, în cazul în care acestea sunt presupus sau este evident că datele cu caracter personal le vor fi furnizate acestora,

F3). gama de destinatari, dacă se presupune sau evident că datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția acestora;

F4). forma de publicare, în cazul în care datele cu caracter personal urmează să fie publicate,

F5). țări terțe, în cazul în care se presupune sau este evident că datele cu caracter personal vor fi transferate în aceste țări;

G). corectarea informațiilor sale incorecte, incomplete sau neactualizate datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării,

H). eliminarea datelor sale cu caracter personal, în cazul în care scopul prelucrării acestora a fost îndeplinit; în cazul în care obiectul prelucrării este reprezentat de documente oficiale care conțin date cu caracter personal, acesta poate solicita returnarea acestora,

I). lichidarea datelor sale cu caracter personal, care reprezintă fac obiectul prelucrării, în cazul în care a avut loc o încălcare a ZnOOÚ sau a altei legislații valabile din Republica Slovacă.

11. Pe baza unei cereri scrise gratuite, cumpărătorul are dreptul de a se opune vânzătorului: prelucrării datelor sale cu caracter personal, despre care presupune că sunt sau vor fi prelucrate pentru scopuri de marketing direct fără consimțământul său și să solicite lichidarea acestora,

A). utilizarea datelor cu caracter personal menționate la § 10 alin. 3 lit. d) în scopul marketingului direct în cadrul comunicării poștale sau

B). furnizarea de date cu caracter personal menționate la § 10 alin. 3 lit. d) în scopuri de marketing direct.

12. Pe baza unei cereri scrise gratuite, cumpărătorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către vânzător în cazurile prevăzute la § 10 alin. 3 lit. a), e), f), f) sau g) ZnOOÚ, indicând motive legitime sau prezentând dovezi ale unei ingerințe neautorizate în drepturile sale și interesele protejate de lege, care sunt sau pot fi prejudiciate într-un caz specific de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care acest lucru nu este împiedicat de motive legale și se dovedește că obiecția cumpărătorului este justificată, vânzătorul este obligat să blocheze și să elimine datele cu caracter personal, a căror prelucrare la care s-a opus cumpărătorul, fără a se întârziere nejustificată și imediat, în măsura în care circumstanțele permit acest lucru.

13. Cumpărătorul, pe baza unei cereri scrise sau a unei în persoană, în cazul în care chestiunea nu poate fi amânată, are în continuare dreptul de a se opune vânzătorului în orice moment și de a nu se supună deciziei vânzătorului, care ar avea efecte juridice sau un impact semnificativ pentru el, în cazul în care o astfel de decizie este emisă exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor sale cu caracter personal. Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să revizuiască decizia emisă printr-o metodă diferită de forma automatizată de prelucrare, în timp ce vânzătorul este obligat să se conformeze cererii cumpărătorului, astfel încât rolul decisiv în revizuirea deciziei va fi jucat de către o persoană autorizată; vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la metoda de examinare și la rezultatul constatării în termenul prevăzut la art. 9 alin. 18 din prezenții Termeni și condiții. Cumpărătorul nu are acest drept numai dacă este prevăzut de o lege specială.

14. În cazul în care cumpărătorul își afirmă dreptul în scris și conținutul cererii sale arată că își afirmă dreptul, se consideră că cererea a fost depusă în conformitate cu prezenta lege; cererea transmisă prin e-mail sau fax, cumpărătorul a modificat măsurile pentru a asigura legitimitatea intereselor legitime ale cumpărătorului, sau dacă în cadrul relațiilor precontractuale sau în timpul existenței relațiilor contractuale, vânzătorul a emis o decizie care respectă cererea cumpărătorului, sau dacă vânzătorul, pe baza baza contractului, a luat alte măsuri adecvate pentru a asigura interesele legitime ale cumpărătorului , va livrează în scris în termen de cel mult trei zile de la data expedierii sale.

15. În cazul în care cumpărătorul suspectează că datele sale cu caracter personal sunt sunt prelucrate fără autorizație, acesta poate raporta acest lucru la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care cumpărătorul nu are capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de un reprezentant legal.

16. Vânzătorul este obligat să proceseze cererea de plată a cumpărătorului. cererea în scris a cumpărătorului, în conformitate cu prezentul articol. prezentele condiții comerciale și de reclamație, sau să se conformeze cererii cumpărătorului cerințele cumpărătorului în conformitate cu ZnOOÚ și să-l informeze în scris pe acesta în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii sau cererea.

17. Limitarea drepturilor cumpărătorului, în conformitate cu § 28 alin. 2 ZnOOÚ, vânzătorul notifică imediat persoana afectată și Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal din scris.

18. Vânzătorul îl informează pe acest cumpărător că în conformitate cu secțiunea § 15 alin. 1 lit. e) punctul 3 și punctul 4 ZnOOÚ, la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, se presupune că datele cu caracter personal ale cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția unor terțe părți, și anume companiile producătoare ale produselor individuale și companiile de transport ale acestora.

10. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

1. În cazul în care vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile care decurg din contractul de vânzare-cumpărare din cauza epuizării stocului, a indisponibilității bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor convenite în contractul de cumpărare a întrerupt producția sau a făcut astfel de modificări grave care au făcut imposibilă îndeplinirea obligațiilor vânzătorului care decurg din contractul de cumpărare de contractului sau din motive de forță majoră, sau dacă, chiar și după ce a depus toate eforturile care pot fi solicitate în mod echitabil de la el, acesta nu poate livra bunurile clientului în termenul stabilit prin prezentele condiții sau la prețul specificat în comandă, vânzătorul este obligat să notifice imediat pentru a informa cumpărătorul, iar la același timp este obligat să ofere cumpărătorului o prestație înlocuitoare sau posibilitatea ca acesta să se retragă din contractul de cumpărare (anularea comenzii). În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție pentru motivele menționate la acest punct din prezentele reclamații și termeni și condiții, vânzătorul este obligat să returneze vânzătorului cumpărătorului avansul deja plătit pentru bunurile convenite în contractul de vânzare-cumpărare în termen de 14 zile de la data notificarea retragerii din contract, prin transfer în contul specificat de cumpărător .

2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare fără a oferi un motiv, în conformitate cu secțiunea § 7 și următoarele. Act 3 în termen de 14 zile de la preluarea bunurile sau de la data încheierii contractului de prestări de servicii sau a contractului de furnizare de conținut electronic care nu este livrat pe un suport fizic, dacă vânzătorul a îndeplinit la timp și în mod corespunzător obligațiile de informare în conformitate cu secțiunea § 3.

3. În această perioadă, cumpărătorul are dreptul de a despacheteze și să testeze bunurile într-un mod similar cu cel obișnuit atunci când cumpără dintr-un magazin clasic "de cărămidă și mortar", la măsura în care este necesar pentru a determina natura, proprietățile și funcționalitatea bunurilor.

4. Perioada de retragere din contract începe în ziua în care cumpărătorul sau o terță parte desemnată de acesta, cu excepția transportatorului, preia toate părțile din bunurile comandate, sau în cazul în care

A). mărfurile comandate de cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, de la data primirii ultimelor bunuri livrate;

B). livrează bunuri compuse din mai multe părți sau bucăți, de la data primirii ultimei părți sau a ultimei bucăți;

C). în baza contractului, bunurile sunt livrate în mod repetat pe parcursul perioadei definite, de la data acceptării primelor bunuri livrate.

5. Cumpărătorul se poate retrage din achiziție contractului al cărui obiect este cumpărarea de bunuri, chiar înainte de expirarea perioadei de retragere.

6. Retragerea din contract trebuie să fie făcută de către în scris de către cumpărător, într-un mod care să nu lase niciun dubiu cu privire la retragerea contractului.

7. Retragerea din contractul de cumpărare conform punctului precedent al acestor termeni și condiții de afaceri și reclamațiile trebuie să conțină informațiile solicitate în formularul de retragere din contractul de cumpărare, în special identificarea cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificarea exactă a mărfurilor, modul în care vânzătorul trebuie să returneze plata deja primită, în special numărul de cont și/sau adresa poștală a cumpărătorului.

8. În cazul în care cumpărătorul se retrage de la cumpărare contract, fiecare contract suplimentar legat de contractul de vânzare-cumpărare din care s-a retras cumpărătorul este, de asemenea, anulat de la început. 9. Nu este posibil să se ceară cumpărătorului costuri sau alte plăți în legătură cu anularea contractului suplimentar, cu excepția plății costurilor și a plăților

3 Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în vânzările la distanță (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor în vânzările la distanță") menționată în secțiunea § 9 alin. 3, alineatul § 10 alin. 3 și 5, precum și prețurile serviciilor, în cazul în care obiectul contractului este reprezentat de prestarea unui serviciu, iar serviciul a fost prestat integral.

9. Cumpărătorul este obligat fără întârziere nejustificată, dar nu mai târziu de 14 zile de la data retragerii din contractul de vânzare-cumpărare, să trimită bunurile înapoi la adresa sediului social al operatorului sau să le predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să le să primească bunurile. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a sugerat să ridice bunurile personal sau prin intermediul o persoană autorizată de acesta. Termenul limită conform primei fraze de la acest punct din prezentele condiții generale de comerț și reclamații se consideră că a fost respectat dacă bunurile au fost predate pentru transport cel târziu decât în ultima zi a termenului limită.

10. Cumpărătorul este obligat să livreze bunurile la vânzătorului complete, inclusiv documentația completă, nedeteriorate, de preferință în ambalajul original și nefolosit.

11. Vânzătorul este obligat fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 14 zile de la data livrării notificării de retragere din contract, să returneze cumpărătorului toate plățile primite de la acesta în baza contractului de vânzare-cumpărare sau în legătură cu acesta, inclusiv costurile de transport, de livrare și de expediere, precum și alte costuri și taxe. Vânzătorul nu este obligat să returneze plățile către cumpărătorului în conformitate cu acest punct din prezentele condiții comerciale și reclamații înainte ca bunurile să fie livrate către acesta sau până când cumpărătorul dovedește că bunurile au fost trimise înapoi la vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează că acesta ridică bunurile personal sau prin intermediul unei persoane autorizate de el. Vânzătorul nu acceptă transporturi în numerar la livrare.

12. Cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor la vânzător sau la persoana autorizată de vânzător să preia bunurile. Această prevedere nu se aplică în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși sau dacă acesta nu și-a îndeplinit obligația în conformitate cu § 3 alin. 1 lit. i).

13. Cumpărătorul este responsabil numai pentru reducerea a valorii bunurilor, care a apărut ca urmare a unei astfel de manipulări a bunurilor, care depășește sfera de aplicare a manipulării necesare pentru a determina proprietățile și funcționalitatea bunurilor. 14. Consumatorul nu este responsabil pentru o diminuarea valorii bunului dacă vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare a consumatorului cu privire la dreptul consumatorului de a se retrage din contract în conformitate cu § 3 alin. 1 lit. h).

14. Vânzătorul este obligat să returneze produsul cumpărat prețului de achiziție al bunurilor către cumpărător în același mod în care cumpărătorul a folosit pentru plata sa, cu excepția cazului în care acesta convine cu cumpărător asupra unei alte metode de returnare a plăților, fără a fi percepute comisioane suplimentare cumpărătorului în acest sens.

15. În cazul în care cumpărătorul se retrage de la contract și livrează vânzătorului bunuri folosite, deteriorate sau incomplete, cumpărătorul se angajează să plătească vânzătorului A). valoarea cu care a fost redusă valoarea bunurilor în conformitate cu sec. § 457 din Codul civil în valoarea reală, B). costurile suportate de vânzător în legătură cu repararea bunurilor și refacerea acestora la starea lor inițială, calculate în conformitate cu lista de prețuri pentru service-ul postgaranție al bunurilor.

16. În conformitate cu această clauză din Regulamentul privind reclamațiile și Termeni și condiții, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului o despăgubire până la valoarea diferenței dintre prețul de achiziție al bunurilor și valoarea bunurilor la momentul retragerii din achiziție contractului.

17. În conformitate cu sec. § 7 alin. 6, cumpărătorul nu se poate retrage din contract, al cărui obiect sunt:

A). vânzarea de mărfuri efectuată conform prevederilor speciale cerințelor consumatorului, bunuri pe măsură sau bunuri destinate în mod special unui singur consumator;

B). vânzarea de bunuri închise în ambalaje de protecție, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și al căror ambalaj de protecție a fost rupt după livrare;

C). vânzarea de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audiovizuale, cărți sau programe informatice vândute în ambalaj de protecție, în cazul în care consumatorul a despachetat acest ambalaj. ambalaj,

D). furnizarea de conținut electronic în alt mod decât pe un suport fizic, dacă furnizarea acestuia a început cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că el a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea acestui consimțământ, își pierde dreptul de a se retrage din contract;

E). vânzarea de bunuri care, după încheierea contractului și acceptarea bunurilor de la vânzător la cumpărător, au fost asamblate, montate sau utilizate în astfel de astfel încât să nu fie posibilă readucerea lor la starea inițială de către vânzător fără cheltuieli sporite de efort și costuri sporite, de exemplu, mobilier pliat sau asamblat etc.

18. Dispozițiile nr. l.10 din prezentele norme de afaceri și condiții de reclamații nu se aplică în mod expres entităților care nu corespund definiției consumatorului prevăzute la secțiunea § 52 litera a) OZ.

11. Dispoziții finale

1. În cazul în care contractul de achiziție este încheiat în scris formă scrisă, orice modificare a acestuia trebuie să fie în formă scrisă.

2. Părțile contractante au convenit că comunicarea dintre ele se va realiza sub formă de mesaje electronice, în cazuri excepționale prin telefon.

3. Litigiile cu consumatorii care apar în timpul vânzării, retragerea din contract sau reclamațiile sunt soluționate de vânzător pe cale extrajudiciară, prin intermediul Centrului pentru consumatori, în conformitate cu §25 din Legea nr. 250/2007 Coll.

4. Dispozițiile relevante ale Codului civil, ale Legii nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic și de modificare a Legii nr. 128/2002 Coll. privind controlul de stat al piața internă în materie de protecție a consumatorilor și de modificare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 284/2002 Coll. astfel cum a fost modificată și Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în domeniul vânzărilor la distanță.

5. Aceste condiții de afaceri și reclamații devin valabile la data de 11.12.2015 și intră în vigoare față de cumpărător la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

6. Înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorul va fi rugat să bifeze căsuța pentru a confirma că a luat cunoștință de acești termeni și condiții, că i-a citit, a înțeles conținutul acestora și este de acord cu ele în totalitate.

Žilina, on 11.12.2015

Darčeky u Katky s.r.o